O nas

Jesteśmy przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie najnowocześniejszych technologii bezwykopowych (przewiertów sterowanych HDD) oraz osuszania gruntów przy udziale instalacji igłofiltrowych oraz agregatów pompowych.

Dysponujemy własnym zespołem wykonawczym posiadającym doświadczenie w realizacji projektów liniowych jak przewierty m.in. pod drogami, torami czy rzekami w celu budowy infrastruktury  telekomunikacyjnej, energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej (grawitacyjnej i tłocznej), ciepłowniczej, gazowej, rurociągów technologicznych i przemysłowych, jak również w realizacji obiektów kubaturowych typu: inwestycje mieszkaniowe deweloperskie, inwestycje biurowe oraz przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, inne podobne.

 

Taki sam zespół wykonawczy z podobnym doświadczeniem gotowy jest na realizację projektów wymagających osuszania gruntów.

 

Przy realizacji naszych zleceń wykorzystujemy elektroniczne urządzenia wykrywające wszelkie podziemne przeszkody, co daje pełną kontrolę trasy przewiertów, omijając miejsca występowania m.in. kabli i rurociągów.

 

Posiadamy również ubezpieczenie od odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas robót ziemnych.

Nasze realizacje

W ramach naszej oferty jesteśmy w stanie realizować duże, złożone zlecenia przy współpracy sprawdzonych i doświadczonych partnerów.

Technologie

Wybór narzędzi oraz technologii
Ditch-Witch-JT30202
Ditch Witch JT 3020, JT 4020
 

Korzystamy z wiertnic, które pozwalają na instalację rurociągów polietylenowych oraz stalowych do Φ 500 mm i długości do ok. 150mb w ramach 1 odcinka.

przewiert
Przewierty sterowane
 

Technologia ta polega na wykonywaniu otworu horyzontalnie i rozwierceniu jego średnicy, jednocześnie wyprowadzając urobek za pomocą płuczki wiertniczej. Następnie zostaje wprowadzona do otworu rura osłonowa, przewodowa lub kabel.

dewatering
Osuszanie gruntów
 

Technologia ta polega na użyciu agregatów pompowych i instalacji igłofiltrowych w celu wydobycia wody spod warstwy gruntu.

Zawsze jesteśmy gotowi na zadania stawiane nam przez Klientów.

DANE KONTAKTOWE

 

Właściciel: Marcin Sokołowski

Email: biuro@sewmar.pl

Tel. Komórkowy: 519 500 201

NIP: 5882054956

REGON: 383125845

Zastosowanie przewiertów sterowanych eliminuje ograniczenia w ruchu pojazdów podczas przekraczania szlaków komunikacyjnych, naruszania brzegów rzek, jezior, wałów przeciwpowodziowych, uwzględniając jak najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI